FAQ

Otázky zamestnancov, ktorí pracujú prostredníctvom agentúry

Nižšie nájdete zoznam najčastejšie zadávaných otázok. Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, obráťte sa na nás.

Čo je to sezónna (dočasná) práca?

Je to flexibilná forma zamestnania. Taká forma zamestnania je založená na tom, že zamestnanec je formálne zamestnanom pracovnej agentúry, avšak svoje povinnosti vykonáva u zamestnávateľa, s ktorým pracovná agentúra spolupracuje. Znamená to, že pri takej forme spolupráce medzi zamestnancom a zamestnávateľom-užívateľom nie je priamy pracovnoprávny vzťah.

Kto je to zamestnávateľ-užívateľ?

Je to zamestnávateľ, pre ktorého sezónny (dočasný) zamestnanec vykonáva prácu. Inak povedané, je to zamestnávateľ, do ktorého pracovná agentúra vysiela daného zamestnanca.

Kto je mojím skutočným zamestnávateľom?

V prípade sezónnej (dočasnej) práce je to naša agentúra. Osoba, ktorá hľadá prácu, uzatvára s agentúrou dohodu, avšak úlohy stanovené v tejto dohode nevykonáva v sídle agentúry, avšak pre a pod vedením iného zamestnávateľa, do ktorého je vyslaná.

Či sprostredkovanie práce je spoplatnené?

Spolupráca s našou agentúrou je pre zamestnancov úplne bezplatná. Poľská legislatíva zabraňuje strhávanie provízie od mzdy sezónnych (dočasných) zamestnancov. V našej ponuke nie sú skryté žiadne poplatky: neplatíte za registráciu životopisu v databáze, ani za účasť v nábore.

Ako dlho sa čaká na pracovnú ponuku?

Čas očakávania na ponuku sa dá predvídať len veľmi ťažko. Všetko závisí od situácie na trhu, to znamená od aktuálneho dopytu u jednotlivých zamestnávateľov-užívateľov. Avšak stáva sa, že osoby, ktoré sa prihlásia do našej agentúry, dostávajú prácu hneď.

Počíta sa obdobie vykonávania sezónnej (dočasnej) práce do celkových odpracovaných rokov?

Áno, ako každá pracovná dohoda.

Ako dlho môžem pracovať na jednom mieste?

Túto záležitosť upravuje zákon z 9. júla 2003 o zamestnávaní sezónnych (dočasných) zamestnancov v znení neskorších predpisov. Sumárne trvanie sezónnej (dočasnej) práce pre toho istého zamestnávateľa-užívateľa nemôže presiahnuť 18 mesiacov počas obdobia za sebou nasledujúcich 36 mesiacov.

Do obdobia zamestnania sa započítavajú všetky obdobia vyslania zamestnanca do toho istého zamestnávateľa-užívateľa, nevyžaduje sa nepretržité zamestnanie.

Má sezónny (dočasný) zamestnanec právo na dovolenku?

Áno, každý sezónny (dočasný) zamestnanec má právo na dovolenku, a to 2 dni za každý jeden odpracovaný mesiac u daného zamestnávateľa-užívateľa.

Ako vyzerá nábor sezónneho (dočasného) zamestnanca?

Aby ste sa mohli zúčastniť na nábore, musíte vyplniť registračný formulár na našej webovej stránke alebo poslať váš životopis elektronickou poštou. Naši konzultanti sa telefonicky skontaktujú s vybranými kandidátmi, ktorý následne prechádzajú vstupný nábor.

Aké odvody sú odvádzané za sezónneho (dočasného) zamestnanca?

Naša agentúra zaručuje plný balík sociálneho poistenia (starobné, dôchodkové, nemocenské a úrazové), ako aj zdravotné poistenie.

Koľko môžem zarobiť pracujúc prostredníctvom vašej agentúry?

Výška mzdy závisí od niekoľkých faktorov. Napríklad od vzdelania kandidáta, pracovných skúseností, dostupnosti a kvalifikácií. Podľa platnej legislatívy výška mzdy sezónneho (dočasného) zamestnanca závisí od výšky odmeny, ktorú zamestnávateľ-užívateľ určuje pre danú pozíciu.

Počíta sa sezónna (dočasná) práca do dôchodku?

Zamestnanie na sezónnu (dočasnú) pracovnú dohodu sa zohľadňuje pri určovaní výšky dôchodku alebo invalidného dôchodku, a započítava sa do odpracovaných rokov.

Má zamestnanec po skončení dohody na sezónnu (dočasnú) prácu právo na podporu v nezamestnanosti?

Áno. Ak dočasný zamestnanec v období 1,5 roka aspoň počas 12 mesiacov dosiahol hrubú mzdu vo výške aspoň vo výške zákonom stanovenej minimálnej mzdy.

Otázky zamestnancov, ktorí odchádzajú do zahraničia

Nižšie nájdete zoznam najčastejšie zadávaných otázok. Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, obráťte sa na nás.

Čo musím urobiť, aby som sa mohol zúčastniť na nábore?

Aby ste sa mohli zúčastniť na nábore, musíte vyplniť registračný formulár na našej webovej stránke alebo poslať váš životopis elektronickou poštou.

Aké požiadavky musím splniť?

Konkrétne požiadavky závisia od danej pracovnej ponuky, avšak vždy sú vítané skúsenosti na podobných pozíciách, znalosť cudzieho jazyka a vodičský preukaz.

Môžem poslať svoj životopis aj keď nemám pracovné skúsenosti, ktoré sú vyžadované na danú pozíciu?

Áno, pretože pravidelne nadväzujeme spoluprácu s novými agentúrami, preto našim kandidátom môžeme ponúknuť iné pracovné ponuky. Neustále rozširujeme našu databázu kandidátov, preto sa vždy oplatí poslať nám svoju aplikáciu. Možno už o krátky čas budeme mať pre vás adekvátnu ponuku.

Mám šancu dostať prácu, ak nehovorím po nemecky?

Áno! Naša firma vysiela dvoj-trojčlenné mužstvá do práce v Rakúsku. V každom mužstve musí byť aspoň jedna-dve osoby, ktoré komunikatívne hovoria po nemecky. Ostatné osoby z daného mužstva nemusia poznať tento jazyk. Máme tiež ponuky práce z Holandska, kde uprednostňujú znalosť angličtiny.

Nemám prístup na internet. Môžem dokumenty zaslať iným spôsobom?

Držíme krok s dobou, preto našich kandidátov obsluhujeme telefonicky a prostredníctvom internetu. Tí kandidáti, ktorí nemajú prístup na internet, môžu nám svoje dokumenty poslať poštou na adresu našej kancelárie v meste Racibórz. 

Koľko musím zaplatiť za sprostredkovanie práce?

Spolupráca s pracovnou agentúrou Euro Labora je pre zamestnancov úplne bezplatná. Poľská legislatíva zabraňuje strhávanie provízie od mzdy sezónnych (dočasných) zamestnancov. V našej ponuke nie sú skryté žiadne poplatky: neplatíte za registráciu životopisu v databáze, ani za účasť v nábore.

Ako v takom prípade zarába pracovná agentúra?

Náklady náboru sezónnych zamestnancov v plnej miere hradí firma, ktorá má s agentúrou podpísanú príslušnú dohodu.

S kým sa uzatvára pracovná dohoda?

Pracovná dohoda sa uzatvára so zahraničnou pracovnou agentúrou. Zamestnávateľ odvádza všetky sociálne, dôchodkové ap. odvody. 

Čo je to sezónna (dočasná) práca?

Sezónna (dočasná) práca je jedným z najnovších riešení na pracovnom trhu. Je to flexibilná forma zamestnania, pri ktorej sa uzatvára dohoda medzi troma subjektami: zamestnávateľom, pracovnou agentúrou a zamestnancom. Využívajúc sprostredkovanie pracovnej agentúry môžete byť zamestnaný/-á v rôznych firmách. Vďaka tomu môžete mať flexibilný čas práce a zároveň isté zamestnane – ak v nejakej firme už nebudú potrebné vaše služby, pracovná agentúra vás vyšle do iného zamestnávateľa.

Prvýkrát odchádzam pracovať do zahraničia, čo si musím so sebou zobrať?

Povinne si musíte zobrať:

  • občiansky preukaz
  • platobnú kartu umožňujúcu platby a výbery v EUR
  • vodičský preukaz (ak máte)
  • mobilný telefón
  • pracovné oblečenie
  • posteľnú bielizeň a uteráky

 

Kuchyňa a kúpeľňa na mieste ubytovania sú kompletne vybavené, preto prinášanie dodatočného vybavenia je nepotrebné. Nezabúdajte, že potrebujete finančné prostriedky na náklady do prvej výplaty. Životné náklady na jednu osobu sú v rozpätí od 50 – 100 EUR týždenne.

Musím si v zahraničí hľadať ubytovanie?

Nie, ubytovanie, podobne aj všetky administratívno-právne záležitosti sú vybavené ešte pred výjazdom do práce. Nachádza sa v blízkosti miesta vykonávania práce.

Kedy dostanem prvú výplatu?

V Rakúsku a v Nemecku mzdy za prepracovaný mesiac sú uhrádzané po uplynutí daného mesiaca prevodom na bankový účet zamestnanca do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. V Holandsku sú mzdy uhrádzané týždenne.

NEČAKAJTE! LEPŠIA PRÁCA NA DOSAH RUKY!
PRÁCA V ZAHRANIČÍ: Považská Bystrica ,Trenčín, Bartislava, Košice , Žilina , Nitra,Poprad, PREŠOV , Bardejov , Lučenec
NAVŠTÍVTE NÁS

EURO LABORA S.R.O

M.R. Štefánika 167/16

017 01 Považská Bystrica

DIČ: 2121176079

VIAC
Euro Labora
Wykonanie Above Horizon
Máte otázku?
Uveďte vaše telefónne číslo a zavoláme vám